Verksamhetsberättelse för 2019

Inlagd av den 2020-03-25 i Nyheter

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har 2019 bestått av:
Ordförande Gert-Åke Lönnborn
Vice ordförande Rickard Thulin-Nilsson
Sekreterare Gun-Lis Lönnborn
Kassör Sten Wemmert
Ledamot Ingemar Olsson
Ledamot Tom Reiman
Suppleant: Lars-Gunnar Andersson

Revisorer: Sandy Heinmark och Berit Axelsson
Revisorssuppleanter: Birgit Andersson och Irene Nyman

Antalet betalande medlemmar 2019 var 180. En minskning från 195 året innan. Medlemsavgiften har varit 50 kronor för enskild och 100 kronor för hushåll. Under året har årsmöte samt 5 protokollförda styrelsemöten hållits.

Årsmöte hölls 11/4 i f.d. Brandstationen med 14 medlemmar närvarande. Styrelsen fick i uppdrag att genomföra de nya planerna kallade ”En fantastisk utsiktsplats” som involverar ett engagemang av Skurups kommun med slutmålet att överlåta eller sälja fastigheten till kommunen inkluderande den framtida förvaltningen och vården av platsen. Det betonades vikten av att komma igång och visa att något görs. Då Bygdebolaget inte längre fyller någon funktion beslutades att genomföra en frivillig likvidation av bolaget.

Under våren kontaktades ett antal företag med anbudsförfrågan. Under sommaren beslutade vi att anta anbudet från Bollerups Minimaskin AB som inkluderar iordningställandet av utsiktsplatsen med säkring av kvarvarande stenfot. Företaget är specialiserat på stenmurar och är väl ägnade åt denna typ av arbete. Arbetet påbörjades i oktober med grovjobbet som fortsätter en bit in på 2020.

Under hösten har överenskommelse gjorts med kommunens Serviceförvaltning om att riva det gamla låga och förfallna staketet öster om idrottsplatsen samt att ta bort allt sly. Detta arbete påbörjades i januari 2020.

Ett försök att finansiera en fullständig och komplett renovering och utformning av utsiktsplatsen gjordes under hösten i form av en ansökan om projektstöd till Länsstyrelsen. Ansökan gjordes i samarbete med kommunen och avsåg utveckling av natur- och kulturmiljöer. Tyvärr avslogs den.

Likvidationen av Bygdebolaget är genomförd och blev helt klar i januari 2020.

Vegetationen runt möllefoten har vårdats under året och skyddsstaketet har lagats.

Hemsidan för föreningen www.skivarpsmolla.se kompletterad med Facebook hålls uppdaterade och informerar kontinuerligt om planer, mediebevakning och vad som sker.

Skivarp i mars 2020 / Styrelsen

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *