Verksamhetsberättelse 2013

Inlagd av den 2014-04-15 i Nyheter

Styrelsen har 2013 bestått av:
Ordförande Tommy Olsson
Vice Ordförande Maria Dahlberg
Sekreterare Jan Thorsson
Vice Sekreterare John Wickman
Kassör Sten Wemmert
Ledamöter: Gert-Åke Lönnborn och Rickard Thulin-Nilsson.
Suppleanter: Bo Bergsten och Lars-Gunnar Andersson

Revisorer: Sandy Heinmark och Berit Axelsson
Revisorssuppleanter: Birgit Andersson och Irene Nyman

Antalet betalande medlemmar 2013 var 277 ( + 39% på ett år ).
Medlemsavgiften har varit 50 kronor för enskild och 100 kronor för hushåll.

Under året har årsmöte samt 6 protokollförda styrelsemöten hållits.

Årsmöte hölls 24/4 på Brandstationen i Skivarp med 28 medlemmar närvarande.

En nyvald styrelse fick då i uppdrag att göra en nystart och planera för att återuppbygga möllan likt
den gamla exteriört, men med ett helt nytt innehåll.

Styrelsen valde att satsa på att innehållet i möllan ska inriktas mot ett kontorshotell.
Gert-Åke Lönnborn har för föreningen tagit fram byggnadsritningar som visar att detta är möjligt att
genomföra. Totalpriset är då beräknat till 8 – 10 Mkr.

LEADER Söderslätt har beviljat 25 000 kr till en förstudie. Förstudien har påbörjats genom möte
med en bygdebolagsexpert och en bidragsexpert.

Skurups Sparbank har tilldelat oss 150 000 kr som en grundplåt till realiserandet av ett ”Företagens
Hus” i möllan.

Försäkringsbolaget har betalt ut ett lägre belopp än vi räknat med och detta har vi överklagat.
Överklagan resulterade i att vi kan få ut ytterligare ca ½ Mkr om vi påbörjar återuppbyggandet före
27/10 2014. ( 4 år efter branden )

Hemsida för föreningen har startats www.skivarpsmolla.se.

Föreningen finns numera även på facebook.

Återuppbyggnadsplanerna med ritningar har presenterats av styrelsen på årets Pantoffelmarknad
och Julmarknad på torget i Skivarp.

Under sommaren har marken vårdats och häckarna klippts på mölletomten.

Skivarp i april 2014

Styrelsen

 

Klicka för att se presentation från årsmötet 140408.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *