Historisk plan

Tidigare återuppbyggnadsplaner som inte kunnat finansieras finns här som bakgrundsinformation.


Projektet i korthet

Vi vill återuppbygga Skivarps Mölla som så tragiskt brändes ner 2010 och skapa en mötesplats i kreativ miljö för näringslivet på Söderslätt med omnejd. Denna mötesplats ska verka som inkubator eller kuvös för nya företag med hjälp av coachning och mentorskap i nära samarbete med Skurups kommuns integrations- näringslivs- och arbetsmarknadsenheter. Planen är att även erbjuda verksamheten till omgivande kommuner.

Projektet kallar vi ”Möjligheternas Mölla” och den ska fungera som ett nav och inspirerande samlingspunkt för kultur, musik och lärande samtidigt som Skivarp och Söderslätt får tillbaka sin stolthet och välkända landmärke på en fantastisk plats med milsvid utsikt.

En grundbult i projektet är att det ska vara långsiktigt hållbart och vara självfinansierande genom hyresintäkter för att täcka drift- och underhållskostnaderna. En mölla med modernt innehåll som fyller en viktig funktion i vårt samhälle blir spektakulär och helt unik.

Möjligheternas Mölla skapar förutsättningar för att ständigt utveckla verksamheten i möllan. Projektet kommer att skapa tillväxt och utveckling och bli en symbol för en positiv samhällsutveckling i Skivarpsområdet och hela Söderslätt med växande befolkning och blomstrande framtidstro grundat på att människorna ( civilsamhället ) aktivt kommer att stödja och medverka i projektet. Vi skapar flera arbetstillfällen kort- och långsiktigt med stora integrationsmöjligheter för nya svenskar. Ambitionen är här att prioritera unga kvinnliga kreativa egenföretagare med utländsk bakgrund. Berörda ska få inspirerande hjälp med att realisera och utveckla sin affärsidé eller verksamhet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om projektet och vår ansökan till Skurups kommun.
Den avslagna ansökan till Allmänna arvsfonden finns också kvar som historisk information!

Projektbeskrivning

Brev till Skurups kommun

Ansökan Allmänna Arvsfonden

Bilageförteckning (Arvsfonden)

Kostnadskalkyl

Driftsbudget

Ta en rundtur och titta in i framtiden!
3D-animation av den planerade återuppbyggda möllan hittar du här.

Klicka på ritningarna nedan för att se en större bild.

ritning2

ritning3

Nya ritningar maj 2015:

bottenplan_b

sektion_b