Utsiktsplatsen

En fantastisk utsiktsplats på Skivarps bästa läge.
Den nerbrända möllan omvandlas till attraktiv turist-, frilufts-, aktivitets- och minnesplats
.

Vi vill skapa en fantastisk frilufts-, aktivitets-, minnes- och utsiktsplats på Skivarps bästa läge med unik utsikt mot kultur- och odlingslandskapet och en fjärran horisont. Platsen för den saknade möllan var en gång noga utvald på den högsta punkten i Skivarp ( 32,67 meter över havet ) med fritt spelrum för de vindar som drev möllan i flera hundra år. Skivarps mölla som så tragiskt brändes ner 2010 var den sista kvarvarande möllan i Skurups kommun. Utsiktsplatsen skapar vi genom att riva den halvan av stenfoten som redan delvis rasat och renovera den kvarvarande halvan. Vi får då en perfekt plats halvt inramad som tidigare var golvet inne i möllan.  Trots att vi gjort flera allvarliga försök att finansiera en fullständig återuppbyggnad med en projektkostnad mellan 10 och 12,5 miljoner kronor har samtliga dessa misslyckats och nu vill vi istället göra något långsiktigt hållbart och eftertraktat av den speciella platsen.

Platsen är unik och kan bli ett fantastiskt besöksmål med sin 270 grader breda vidsträckta utsikt. Med rätt utformning kan den locka oss Skivarpsbor samt många turister och andra besökare att uppleva Söderslätts skönhet. Planen är att platsen ska förses med sittplatser, grillplats och informationstavlor om Skivarps och möllans historia. Platsen kompletteras med kikare och information om vad man ser i den. Exempel på intressanta platser som syns tydligt är Galgebacken och Romeleåsen samt kyrkorna i Hassle Bösarp, Solberga, Västra Nöbbelöv och Östra Vemmenhög. Ett tiotal ättehögar kan också pekas ut och beskrivas.

Detta projekt kommer att genomföras i samarbete med Skurups kommun som har lång erfarenhet av att förvalta grönytor samt av turism- och destinationsutveckling liksom genomförandet av publika arrangemang. Närheten till Mölleskolan kommer att medge att skolan utnyttjar platsen för såväl friluftsaktiviteter som undervisning.

Klicka på ritningarna nedan för att se en större bild.

Den färdiga utsiktsplatsen.