Styrelsen

Styrelsen
Gert-Åke Lönnborn Ordf.  ga.lonnborn@gmail.com Tel: 076-765 84 84
Gun-Lis Lönnborn Sekr.  gun_lislonnborn@hotmail.com Tel: 070-543 05 28
Sten Wemmert Kassör  sten@wemmert.me Tel: 076-841 25 50
Rickard Thulin-Nilsson  richard.nilsson@skivarp.se Tel: 070-581 79 56
Tom Reiman  tom.reiman@outlook.com Tel: 070-953 93 14
Ingemar Olsson  ingemar.olsson53@icloud.com Tel: 073-817 58 84
Suppleanter
Lars-Gunnar Andersson  lgmandersson@gunnebotradgard.com Tel: 0411-30 101

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *