Styrelsen

Styrelsen
Gert-Åke Lönnborn Ordf.  ga.lonnborn@gmail.com Tel: 076-765 84 84
Gun-Lis Lönnborn Sekr.  gun_lislonnborn@hotmail.com Tel: 070-543 05 28
Sten Wemmert Kassör  wemmert@telia.com Tel: 076-841 25 50
Rickard Thulin-Nilsson  richard.nilsson@skivarp.se Tel: 070-581 79 56
Suppleanter
Lars-Gunnar Andersson  lgmandersson@gunnebotradgard.com Tel: 0411-30 101

 

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *