Stöd oss

möllevallen

Skivarps Mölla har ett mycket stort symbolvärde för hela vår bygd – Ett kulturhistoriskt minnesmärke, som förskönade landskapsbilden.

Dags att betala årsavgiften
Fortsätt att vara medlem.
Sätt in 50 kr eller 100 kr för hela familjen på föreningens bankgiro 5702-6288 eller
Swish 123 350 59 97.
Uppge namn och adress.
Valfritt bidrag utöver detta mottar vi gärna som gåva. Allt kommer att användas till möllan.
Tack för ditt stöd!!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *