Nyheter

“Open Space” möte 28 april

Inlagd av den 2014-04-23 i Nyheter | 0 kommentarer

Vi bjuder in till ett “Open Space” möte 28 april kl 18:30 i Mölleskolans matsal. Klicka här för att läsa mer!

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Inlagd av den 2014-04-15 i Nyheter | 0 kommentarer

Styrelsen har 2013 bestått av: Ordförande Tommy Olsson Vice Ordförande Maria Dahlberg Sekreterare Jan Thorsson Vice Sekreterare John Wickman Kassör Sten Wemmert Ledamöter: Gert-Åke Lönnborn och Rickard Thulin-Nilsson. Suppleanter: Bo Bergsten och Lars-Gunnar Andersson Revisorer: Sandy Heinmark och Berit Axelsson Revisorssuppleanter: Birgit Andersson och Irene Nyman Antalet betalande medlemmar 2013 var 277 ( + 39% på ett år ). Medlemsavgiften har varit 50 kronor för enskild och 100 kronor för hushåll. Under året har årsmöte samt 6 protokollförda styrelsemöten hållits. Årsmöte hölls 24/4 på Brandstationen i Skivarp med 28 medlemmar närvarande. En nyvald styrelse fick då i uppdrag att göra en nystart och planera för att återuppbygga möllan likt den gamla exteriört, men med ett helt nytt innehåll. Styrelsen valde att satsa på att innehållet i möllan ska inriktas mot ett kontorshotell. Gert-Åke Lönnborn har för föreningen tagit fram byggnadsritningar som visar att detta är möjligt att genomföra. Totalpriset är då beräknat till 8 – 10 Mkr. LEADER Söderslätt har beviljat 25 000 kr till en förstudie. Förstudien har påbörjats genom möte med en bygdebolagsexpert och en bidragsexpert. Skurups Sparbank har tilldelat oss 150 000 kr som en grundplåt till realiserandet av ett ”Företagens Hus” i möllan. Försäkringsbolaget har betalt ut ett lägre belopp än vi räknat med och detta har vi överklagat. Överklagan resulterade i att vi kan få ut ytterligare ca ½ Mkr om vi påbörjar återuppbyggandet före 27/10 2014. ( 4 år efter branden ) Hemsida för föreningen har startats www.skivarpsmolla.se. Föreningen finns numera även på facebook. Återuppbyggnadsplanerna med ritningar har presenterats av styrelsen på årets Pantoffelmarknad och Julmarknad på torget i Skivarp. Under sommaren har marken vårdats och häckarna klippts på mölletomten. Skivarp i april 2014 Styrelsen   Klicka för att se presentation från årsmötet...

Läs mer

Årsmöte 140408

Inlagd av den 2014-03-24 i Nyheter | 0 kommentarer

Välkommen på årsmöte i Hembygdsföreningen Skivarps Mölla tisdagen den 8 april kl. 19.00 i Brandstationen på torget i Skivarp. Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Bidrag från Skurups Sparbank

Inlagd av den 2013-12-10 i Nyheter | 0 kommentarer

Vi har tilldelats ett bidrag på 150.000 kr för återuppbyggnaden av möllan! Motiveringen: Hembygdsföreningen Skivarps Mölla får 150 000 kr för projektet Företagens hus Föreningen vill bidra till utveckling av näringslivet och samtidigt återskapa symbolvärdet i Skivarps mölla genom att återbygga Möllan till ett Företagens hus – ett centrum för entreprenörer och företagare i området Länk till Skurups Sparbanks sida...

Läs mer

Ny hemsida

Inlagd av den 2013-11-27 i Nyheter | 0 kommentarer

Nu lanseras mölleföreningens nya hemsida. Nu fokuserar vi på planen att bygga en kopia av den gamla möllan.

Läs mer