Nyheter

Bygdebolaget Skivarps Mölla AB (svb)

Inlagd av den 2017-03-09 i Nyheter | 0 kommentarer

Så här kan du bli delägare och stödja återuppbyggnadsprojektet!
Inbjudan till teckning av aktier gällande återuppbyggnad av Skivarps mölla.
Inbjudan till informationsmöte på Ågården i Skivarp onsdag 29/3 kl. 19.

Läs mer

Presentation från årsmötet

Inlagd av den 2016-05-03 i Nyheter | 0 kommentarer

Presentationen på årsmötet 27/4 med verksamhetsberättelsen och återuppbyggnadsplanerna mm.

Läs mer

Årsmöte 27 april

Inlagd av den 2016-04-05 i Nyheter | 0 kommentarer

...

Läs mer

Presentation från årsmötet

Inlagd av den 2015-04-14 i Nyheter | 0 kommentarer

Presentationen på årsmötet 8/4 med verksamhetsberättelsen och återuppbyggnadsplanerna mm.

Läs mer

Årsmöte 8 april

Inlagd av den 2015-03-25 i Nyheter | 0 kommentarer

Läs mer

Skivarps Mölla på Sydnytt

Inlagd av den 2014-11-05 i Nyheter | 0 kommentarer

Klicka på länken för att se inslag om vår mölla på Sydnytt 5/11 2014. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/attraktion-ska-aterstallas-1

Läs mer

Presentation från mötet den 28/4

Inlagd av den 2014-05-02 i Nyheter | 0 kommentarer

Klicka länken nedan för att se presentationen från mötet den 28/4. Presentation från ”Open Space”-mötet på Mölleskolan den 28/4

Läs mer

“Open Space” möte 28 april

Inlagd av den 2014-04-23 i Nyheter | 0 kommentarer

Vi bjuder in till ett “Open Space” möte 28 april kl 18:30 i Mölleskolans matsal. Klicka här för att läsa mer!

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Inlagd av den 2014-04-15 i Nyheter | 0 kommentarer

Styrelsen har 2013 bestått av: Ordförande Tommy Olsson Vice Ordförande Maria Dahlberg Sekreterare Jan Thorsson Vice Sekreterare John Wickman Kassör Sten Wemmert Ledamöter: Gert-Åke Lönnborn och Rickard Thulin-Nilsson. Suppleanter: Bo Bergsten och Lars-Gunnar Andersson Revisorer: Sandy Heinmark och Berit Axelsson Revisorssuppleanter: Birgit Andersson och Irene Nyman Antalet betalande medlemmar 2013 var 277 ( + 39% på ett år ). Medlemsavgiften har varit 50 kronor för enskild och 100 kronor för hushåll. Under året har årsmöte samt 6 protokollförda styrelsemöten hållits. Årsmöte hölls 24/4 på Brandstationen i Skivarp med 28 medlemmar närvarande. En nyvald styrelse fick då i uppdrag att göra en nystart och planera för att återuppbygga möllan likt den gamla exteriört, men med ett helt nytt innehåll. Styrelsen valde att satsa på att innehållet i möllan ska inriktas mot ett kontorshotell. Gert-Åke Lönnborn har för föreningen tagit fram byggnadsritningar som visar att detta är möjligt att genomföra. Totalpriset är då beräknat till 8 – 10 Mkr. LEADER Söderslätt har beviljat 25 000 kr till en förstudie. Förstudien har påbörjats genom möte med en bygdebolagsexpert och en bidragsexpert. Skurups Sparbank har tilldelat oss 150 000 kr som en grundplåt till realiserandet av ett ”Företagens Hus” i möllan. Försäkringsbolaget har betalt ut ett lägre belopp än vi räknat med och detta har vi överklagat. Överklagan resulterade i att vi kan få ut ytterligare ca ½ Mkr om vi påbörjar återuppbyggandet före 27/10 2014. ( 4 år efter branden ) Hemsida för föreningen har startats www.skivarpsmolla.se. Föreningen finns numera även på facebook. Återuppbyggnadsplanerna med ritningar har presenterats av styrelsen på årets Pantoffelmarknad och Julmarknad på torget i Skivarp. Under sommaren har marken vårdats och häckarna klippts på mölletomten. Skivarp i april 2014 Styrelsen   Klicka för att se presentation från årsmötet...

Läs mer