Inbjudan till teckning av aktier gällande återuppbyggnad av Skivarps mölla

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Jag önskar teckna mig för aktier i Bygdebolaget Skivarps Mölla AB (svb)
Org nr 556987-3499

Betalning sker mot faktura