Bygdebolaget

Syftet med Bygdebolaget är att ideellt verka för bygden och möllans återuppbyggnad. För att garantera detta är bolaget skapat som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt aktiebolagslagens 32 kapitel. Den ideella föreningen Hembygdsföreningen Skivarps Mölla har säkrat röstmajoriteten i form av röststarka stamaktier med 10 röster per aktie.

Bolagets org. nr: 556987-3499.

Aktiebreven som innehas av aktieägarna ser ut så här:

Bolagsordningen ser ut så här: sida 1 sida 2 sida 3

Fullständig företagsinformation med bokslut och årsredovisningar

Om du är intresserad av att köpa aktier vid nästa emissionstillfälle kan du anmäla detta genom att fylla i en intresseanmälan.

Intresseanmälan: klicka här!