Bygdebolaget Skivarps Mölla AB (svb)

Inlagd av den 2017-03-09 i Nyheter

Vill du få Skivarps Mölla återuppbyggd?

Så här kan du bli delägare och stödja återuppbyggnadsprojektet!

Inbjudan till teckning av aktier gällande återuppbyggnad av Skivarps mölla.

Inbjudan till informationsmöte på Ågården i Skivarp onsdag 29/3 kl. 19.

Bakgrund: Vi tänker återuppbygga vår älskade mölla med modernt innehåll. Utvändigt helt lik den som så tragiskt brändes ner 2010. Invändigt skapar vi en mötesplats för företagen i samarbete med kommunens näringslivs- integrations- och arbetsmarknadsenheter. Mötesplatsen Skivarps Mölla ska verka som inkubator eller kuvös för nya företag med hjälp av nätverkande, coachning och mentorskap. Möjligheternas Mölla blir en inspirerande samlingspunkt för kultur, musik, och lärande samtidigt som vi får tillbaka vårt välkända och saknade landmärke på en fantastisk plats med milsvid utsikt.

Den beräknade totala kostnaden är 12 184 000 kr inklusive moms. En ansökan har lämnats in till LEADER Söderslätt på 2 000 000 kr och till Skurups kommun på sammanlagt 4 000 000 kr. Föreningen bidrar själv med en kontant insats på 800 000 kr och ett banklån på 2 000 000 kr. Vi tänker återkräva nerlagd moms från Skatteverket. För att visa din och vår samlade starka vilja och samtidigt skapa en god ekonomibas erbjuder vi delägarskap och denna aktieteckning.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionskurs: 100 kr.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 5 aktier ( 500 kr ) däröver kan teckning ske i valfritt antal.

Anmälningstid: Intresseanmälan ska lämnas senast 17 april 2017.

Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 20 000 aktier som tillför bolaget maximalt 2 000 000 kr.

Aktieslag: Preferensaktier med en röst per aktie.

Bolagstyp: Syftet med Bygdebolaget är att ideellt verka för bygden och möllans återuppbyggnad. För att garantera detta är bolaget skapat som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt aktiebolagslagens 32 kapitel. Den ideella föreningen Hembygdsföreningen Skivarps Mölla har säkrat röstmajoriteten i form av röststarka stamaktier med 10 röster per aktie.

Bolagets org. nr: 556987-3499.

Intresseanmälan: klicka här!

Betalning: Hela beloppet mot faktura eller fördelaktigt lån i Skurups Sparbank.

Skivarps Mölla Protokollsbilaga nyemission

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *