Bidrag från Skurups Sparbank

Inlagd av den 2013-12-10 i Nyheter

Vi har tilldelats ett bidrag på 150.000 kr för återuppbyggnaden av möllan!

Motiveringen:

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla får 150 000 kr för projektet Företagens hus
Föreningen vill bidra till utveckling av näringslivet och samtidigt återskapa symbolvärdet i Skivarps mölla genom att återbygga Möllan till ett Företagens hus – ett centrum för entreprenörer och företagare i området

Länk till Skurups Sparbanks sida