"Vi jobbar för att bygga upp en ny mölla i Skivarp!"

Skivarps mölla

Skivarps Mölla har ett mycket stort symbolvärde för hela vår bygd – Ett kulturhistoriskt minnesmärke, som förskönade landskapsbilden. Vi kan inte låta en vettvillings verk beröva oss detta för all framtid.

Historia

På Möllebacken har det alltsedan 1790-talet funnits en väderkvarn, placerad på höjden utan lä för vinden.
Den dåvarande kvarnen brann ned till grunden under en oktoberstorm 1852.
Kvarnens ägare Johan Erik Stoltz lät därför uppföra denna ståtliga mölla som ersättning för den brunna.

 

 

Vår plan

Vi vill återuppbygga Skivarps Mölla som så tragiskt brändes ner 2010 och skapa en mötesplats i kreativ miljö för näringslivet på Söderslätt med omnejd. Denna mötesplats ska verka som inkubator eller kuvös för nya företag med hjälp av coachning och mentorskap i nära samarbete med Skurups kommuns integrations- näringslivs- och arbetsmarknadsenheter.