"Vi bygger en fantastisk utsiktsplats på Skivarps bästa läge!"

Skivarps mölla

Skivarps Mölla har ett mycket stort symbolvärde för hela vår bygd – Ett kulturhistoriskt minnesmärke, som förskönade landskapsbilden. Vi kan inte låta en vettvillings verk beröva oss detta för all framtid.

Historia

På Möllebacken har det alltsedan 1790-talet funnits en väderkvarn, placerad på höjden utan lä för vinden.
Den dåvarande kvarnen brann ned till grunden under en oktoberstorm 1852.
Kvarnens ägare Johan Erik Stoltz lät därför uppföra denna ståtliga mölla som ersättning för den brunna.

 

 

Vår plan

Vi vill skapa en fantastisk frilufts-, aktivitets-, minnes- och utsiktsplats på Skivarps bästa läge med unik utsikt mot kultur- och odlingslandskapet och en fjärran horisont. Platsen för den saknade möllan var en gång noga utvald på den högsta punkten i Skivarp ( 32,67 meter över havet ) med fritt spelrum för de vindar som drev möllan i flera hundra år.