"Vi bygger en fantastisk utsiktsplats på Skivarps bästa läge!"

Skivarps mölla

Skivarps Mölla har ett mycket stort symbolvärde för hela vår bygd – Ett kulturhistoriskt minnesmärke, som förskönade landskapsbilden. Vi kan inte låta en vettvillings verk beröva oss detta för all framtid.

Historia

På Möllebacken har det alltsedan 1790-talet funnits en väderkvarn, placerad på höjden utan lä för vinden.
Den dåvarande kvarnen brann ned till grunden i maj 1850.
Kvarnens ägare Johan Erik Stoltz lät därför uppföra denna ståtliga mölla som ersättning för den brunna.

Vår plan

Vi vill skapa en fantastisk frilufts-, aktivitets-, minnes- och utsiktsplats på Skivarps bästa läge med unik utsikt mot kultur- och odlingslandskapet och en fjärran horisont. Platsen för den saknade möllan var en gång noga utvald på den högsta punkten i Skivarp ( 32,67 meter över havet ) med fritt spelrum för de vindar som drev möllan i flera hundra år.